Veel

Kas reis võib eksisteerida ilma marsruutideta

Kas reis võib eksisteerida ilma marsruutideta


Olen leidnud selgeid erinevusi reisi ja marsruudi terminoloogiate vahel. Samuti töötan välja transiidisüsteemi, mis kasutab goole-transiiti. Sellel lõimevastusel on väga selge seletus. Kuid üks segadus jääb, kas reis võib eksisteerida ka ilma marsruutideta? Ma arvan, et loogiliselt saab. Aga kuidas on lood Google'i transiidi kontekstis?


Ei, reis ei saa eksisteerida ilma marsruudina Routes.txt.

Vaja veerg „route_id” iga reisi.txt reisi jaoks on kohustuslik ja see peab viitama marsruudi ID-le marsruudilt route.txt.